Foreningen av Danske internett-Nettverk - Netbooster Affiliate

Menu


Internett-Nettverk

Foreningen af Danske Internet-Netværk

Foreningen av Danske Internett-Nettverk

Seks annonsenettverk har på bakgrunn av ønsket om å samle bransjen for resultatbasert markedsføring, stiftet bransjeforeningen FDIN, Foreningen af Danske Internett-Nettverk. Målet er å samle bransjen og løfte nivået innen internettmarkedsføring. Det skal skje gjennom god forretningsskikk, økt åpenhet og ensartethet samt gjennom større krav til nettverkenes samarbeidspartnere.

Netbooster Affiliate har som medstifter av bransjeforeningen FDIN, tatt et revolusjonerende skritt innen affiliate-bransjen. Målet for Netbooster Affiliate er å overføre en del av den ånden som hersker i vår virksomhet, når det gjelder høy kvalitet og en opprettholdelse av markedsføringsloven, til resten av bransjen. Det kan ikke gjøres på egenhånd, og vi setter stor pris på det samarbeidet som vi har med våre kolleger i FDIN og vi ser frem til den positive utviklingen som bransjen står overfor.

Bransjeforeningen ønsker å fremme resultatbasert markedsføring ved å øke fokuset både på forbruker- og annonsøropplevelsen, og på den måten skape en bransje som kjennetegnes med åpenhet og kvalitet.

  • • Å fremme resultatbasert markedsføring
  • • Å styrke samarbeidet i bransjen
  • • Å forbedre bransjens konkurranseevne overfor andre markedsføringsaktører
  • • Å vokse og utvikle bransjen
  • • Å skape samarbeid innen bransjen på tvers av landegrensene

Les mer om FDIN her

De seks medstiftende annonsenettverkene er:Kontakt oss