E-postinnsamling | utsendelser - Netbooster | Affiliate

Menu


E-postinnsamling | utsendelser

E-postinnsamling | utsendelser

One2One e-postutsendelser

Med One2One e-postutsendelser kan du komme i direkte kontakt med forbrukeren. Du som annonsør har muligheten til å treffe en bred målgruppe via én enkelt e-postutsendelse.

Innsamlingskanaler

  • • NetBooster Affiliates egne surveys og våre partneres surveys
  • • Publishers e-postlister
  • • Sosiale medier

Kvalitetskontroll

  • • Valideres for tulleadresser, nomatch samt dubletter

Kontakt oss