Media agency – find a strong sparring partner with NetBooster Affiliate

Menu


Sparring for mediabyråene

Kvalitative resultater

Få en kompetent sparringspartner

Netbooster Affiliate er en sterk sparringspartner for mediabyråene. Vår mangeårige erfaring skaper et verdifullt grunnlag for dialogen med byråene, og vi ønsker å skape resultater for annonsørene. Vi er med i hver enkelt kampanjeprosess fra start til slutt. Netbooster Affiliate har fokus på detaljene og tilbyr løpende optimalisering samt en avsluttende evaluering av hver enkelt kampanje.

Hos NetBooster Affiliate legger vi stor vekt på service. Det betyr at hvert byrå er tilknyttet en primær kontaktperson hos NetBooster Affiliate, og at denne person har den beste innsikten i hver enkelt annonsør med henblikk på å skape de beste forutsetningene for kompetent rådgivning og sparring. Sammen skaper vi målbare, kvalitative resultater hos den gitte annonsør.

NetBooster Affiliate setter kvalitet høyt. Det betyr at vi stiller en rekke kriterier overfor våre publishers som må etterleves for å sikre kvaliteten for mediabyråene og deres annonsører. Dessuten inngår NetBooster Affiliate gjerne kvalitetsavtaler med byråene, som likeledes skal sikre enighet om de retningslinjene som skal følges. Samtidig arbeider NetBooster Affiliate målrettet med å skape seriøsitet og troverdighet som medstifter av bransjeorganisasjonen FDIN, hvor målet er: "å samle bransjen og sette listen høyere. Det skal skje gjennom god forretningsskikk, økt åpenhet og ensartethet samt gjennom større krav til nettverkenes samarbeidspartnere."

Netbooster Affiliate setter kvalitativ kreativitet høyt. Dét skaper resultater! Vi elsker utfordrende problemstillinger, og vi mener at du alltid kan finne en kompetent løsning med vår ekspertise.

Kontakt oss


Kontakt oss