Foreningen af Danske Internet-Netværk (FDIN) är bl.a. grundat av NetBooster Affiliate

Menu


Foreningen af Danske Internet-Netværk (FDIN)

Foreningen af Danske Internet-Netværk

Foreningen af Danske Internet-Netværk

Foreningen af Danske Internet-Netværk önskar att samla branschen för resultatbaserad marknadsföring genom god affärssed, ökad öppenhet, hög kvalité och likhet, samt genom större krav på affiliatenätverkens samarbetspartner. NetBooster Affiliate har ihop med sex andra annonsnätverk grundat branschföreningen FDIN. Målet är att ena branschen och höja nivån inom onlinemarknadsföring. Det ska ske genom god affärssed, ökad öppenhet och likhet, samt genom större krav på nätverkens samarbetspartner.

NetBooster Affiliate har som en av grundarna av branschföreningen FDIN tagit ett revolutionerande steg inom affiliatebranschen. Målet för NetBooster Affiliate är att överföra en del av denna anda som råder i vår affärsverksamhet när det gäller hög kvalitet och upprätthållande av marknadsföringslagen till resten av branschen. Det kan vi inte göra på egen hand, och vi uppskattar därför det samarbete som vi har med våra kollegor i FDIN och ser fram emot den positiva utveckling som branschen står inför.

Branschföreningen FDIN vill främja resultatbaserad marknadsföring genom att öka fokusen på upplevelsen för både kunder och annonsörer för att på så sätt skapa en bransch som kännetecknas av öppenhet och kvalitet.

  • • Att främja resultatbaserad marknadsföring
  • • Att stärka samarbetet i branschen
  • • Att förbättra branschens konkurrensförmåga inför andra marknadsföringsföretag
  • • Att utöka och utveckla branschen
  • • Att skapa samarbete inom branschen över internationella gränser

Läs mera om Foreningen af Danske Internet-Netværk FDIN

De sex annonsnätverken inom FDIN är:Kontakta oss