E-post uppsamling och e-postutskick – kontakta kunder genom e-postmarknadsföring |NetBooster Affiliate

Menu


E-post uppsamling och e-postutskick

E-post uppsamling | utskick av e-post

One2One e-postutskick

Med One2One e-postutskick kan du komma i direkt kontakt med kunden. Som annonsör har du möjlighet att nå en bred målgrupp via ett enkelt e-postutskick.

Insamlingskanaler

  • • NetBooster Affiliates egna och våra partners surveys
  • • Publishers e-postlistor
  • • Sociala medier

Kvalitetskontroll

  • • Valideras för falska uppgifter, nomatch och dubbletter

Kontakta oss