Telemarketingleads (TM) – kom i kontakt med dina kunder med NetBooster Affiliate

Menu


TM | Telemarketingleads

TM | Telemarketingleads

TM | Telemarketingleads

Syftet med en telemarketingkampanj är att generera telemarketingleads till dig som annonsör. Kampanjen är resultatbaserad och du betalar enbart för det antal godkända telemarketingleads som kampanjen genererar. NetBooster Affiliate förmedlar din telemarketing-kampanj bl.a. genom våra surveys, medan det är upp till ditt call center att kontakta kunden. Vi på NetBooster Affiliate sätter stor fokus på valideringen av dina leads, och du får därför enbart data av högsta kvalitet. Vi skräddarsyr kampanjen efter ditt behov. NetBooster Affiliate skräddarsyr ett set-up som passar dina behov och din produkt. Telemarkering är ett bra sätt för dig som annonsör att få generat massor av leads på. Hitta vår videocase med ABS Alarm här.

Insamlingskanaler

  • • Surveys

Typiska annonsörer

  • • Mobiloperatörer
  • • Tele- och TV-operatörer
  • • Förlag
  • • Filmklubbar
  • • A-kassor
  • • Fackföreningar

Kvalitetskontroll

  • • NetBooster Affiliate utför validering av dubbletter
  • • Berikande av personuppgifter

Kontakta oss