Mediebyrå - hitta en kompetent sparringspartner i NetBooster Affiliate

Menu


Mediebyrå - optimering

Kvalitativa resultater

Få en kompetent sparringpartner

NetBooster Affiliate är en stark sparringpartner för mediebyråerna. Vår mångåriga erfarenhet bildar ett värdefullt underlag för dialogen med byråerna, varifrån vi vill skapa resultat för våra annonsörer. Vi deltar i varje enskild kampanjprocess från början till slut. NetBooster Affiliate fokuserar på detaljerna och erbjuder kontinuerliga optimeringar samt en avslutande utvärdering av varje enskild kampanj.

Vi på NetBooster Affiliate sätter stort pris på service. Det innebär att varje byrå har sin egen primära kontaktperson hos NetBooster Affiliate, och att denna person har optimal insikt i varje enskild annonsör med avsikt att skapa de bästa förutsättningarna för kompetent rådgivning och sparring. Tillsammans skapar vi mätbara, kvalitativa resultat hos den givna annonsören.

NetBooster Affiliate prioriterar kvalité högt. Därför har vi tagit fram en rad kriterier som våra publishers ska följa, vilket ska säkra kvalitén för mediebyråerna och deras annonsörer. Dessutom ingår NetBooster Affiliate gärna kvalitetsavtal med byråerna som också ska säkra enighet om de riktlinjer som ska följas. Samtidigt arbetar NetBooster Affiliate målinriktat på att skapa seriositet och trovärdighet som en av grundarna av branschföreningen FDIN, vars syfte är: "att samla branschen och höja ribban. Det ska ske genom god affärssed, ökad öppenhet och likhet, samt genom större krav på nätverkens samarbetspartner."

NetBooster Affiliate sätter stort pris på kvalitativ kreativitet. Det skapar resultat! Vi älskar utmanande problemställningar och anser att vi alltid kan hitta en kompetent lösning med vår expertis.

Kontakta oss


Kontakta oss