Nyheter

Menu


Nyheter

Ny Tid – Nytt Namn – Ny Hemsida

Kära alla.

Guava tar efter flera års förlovning efternamn efter sin huvudredaktör, NetBooster. Den danska verksamheten, som är en fullservice reklambyrå, heter nu Guava|NetBooster. De övriga Guava-bolag i både England och Sverige byter även de namnen.


Namnbytet indikerar ett ännu tätare samarbete med NetBooster, som idag äger mer än 90 % av aktierna i Guava. NetBooster är en stark, paneuropeiskt koncern med fler än 550 anställda och 12 kontor utspridda över Europa. Med detta stärkta samarbete blir Guava|NetBooster ännu bättre rustat till att utföra internationella uppgifter till kunder tvärs över gränser och även säkra full integrerad information i hela Europa.

Guava Media har genomgått en fantastisk utveckling, som våra franska ägare, NetBooster, har varit mycket uppmärksamma på. Därför har man från gruppens sida valt att understödja vår framtida drift med det nya namnet, NetBooster Affiliate. Därutöver er det nya namnbytet med till att stabilisera affiliate branschen och strömlinjeforma den samlade NetBooster-verksamheten. Det ger även en stark signal om att NetBooster-gruppen satsar på affiliate som ett viktigt ben i den framtida verksamheten.

Bolagets VD Nils Carlsson säger:

Guava DK har i räkenskapsperioden fortsatt sin positiva utveckling av existerande och nya verksamhetsområden – till kundernas stora tillfredställelse. Utvecklingen i affiliate verksamhetsområde har varit särdeles positivt, vilket har gett stigande marknadsandel, god förtjänst och mycket tillfreds samarbetspartners.

Till Annonsörer & Mediebyråer

Ändringen av namnet kommer inte ha några inverkningar på kundavtal ni har hos NetBooster Affiliate. Ni får ett nytt login-site för de respektive marknaderna:

Dock kommer alla gamla guavamedia.com linkar bli omdirigerade till vår nya domän.

Till Publishers:

Den nya namnändringen får inga konsekvenser för era tracking/affiliates links, som ni har liggande idag. Vi förblir på samma tracking plattform. Så bara lugn, allt kommer att föregå lika bra som tidigare.

Login site:

Så välkommen till NetBooster Affiliates Nya Tid, Nya Namn samt Nya Hemsida!Lite mer om NetBooster – för de intresserade

NetBooster blev grundat 1998 och er en koncern av specialiserade digitala marknadsföringsbyråer, som arbetar tillsammans för att leverera innovativa tjänster i 24 länder runt hela världen. NetBooster, är en pionjär inom den digitala marknadsföringsindustrin, skapar och utvecklar sin solfjäder av onlinetjänster, härunder: sökmaskinsoptimering, Pay-Per-Click marknadsföring, Display marknadsföring, Affiliate marknadsföring, Website utveckling, Analytics rådgivning, Marknadsförings på sociala medier och Facebook marketing tjänster.

NetBooster har huvudkontoret beläget i Paris, och har även kontor i Spanien, Italien, Tyskland, Finland, Kina, Filippinerna och Brasilien. NetBooster äger även aktiemajoriteten i NetBooster A/S, med närvaro i Danmark, Sverige och Storbritannien.

NetBooster är förande på den internationella scenen och med en omsättning som översteg 31 miljoner euro i räkenskapsåret 2009, koncernen är mycket engagerad i tillväxt och innovation. NetBooster succé bekräftas ytterligare av de finansiella resultaten för 2010, som visar att omsättningen steg med 45 % till 45.1 miljoner euro och bruttoresultatet har stigit med 52 % till 22.8 miljoner euro.

NetBooster som leds av Raphael Zier, bär kvalitetsstämpeln OSEO-ANVAR som en ”innovativ verksamhet”, och Netboosters aktier är därmed öppna för FCPIs (French Mutual funds). NetBooster är noterat på Alternext Paris marknaden under NYSE Euronext.


Kontakta oss